PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI PDF Drukuj Email

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI   UCZNIÓW

PSP im. JANA PAWŁA II   w SKARSZEWACH

W ROKU SZKOLNYM 2013/14


2.09.2013r. – spotkanie z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Pogadanka na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Poinformowanie rodziców o wyposażeniu pierwszoklasisty i zasadach współpracy ze szkołą.


12.09.2013r. – wywiadówka dla wszystkich klas – wybory trójek klasowych, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym. Wybory Rady Rodziców. Zatwierdzenie przez rodziców (podpisy trójki klasowej) planów pracy wychowawczej dla danej klasy (g.d.d.w.), planów współpracy wychowawcy z rodzicami.

Szkoła dla rodziców: Prawa i obowiązki rodziców, pomocne numery telefonów/ wychowawcy klas I - VI.


4.10.2013r.- spotkanie z rodzicami pierwszoklasistów – ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pogadanka o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły. Poinformowanie rodziców o wynikach edukacyjnych dzieci.


16.10.2013r.- konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel).


20.11.2013r. - wywiadówka dla rodziców uczniów klas szóstych. Poinformowanie rodziców uczniów klas szóstych o próbnym sprawdzianie. Konsultacje dla rodziców pozostałych klas

Szkoła dla rodziców I- VI: Zachowania agresywne i destrukcyjne/ pedagog  i wychowawcy klas.


18.12.2013r.- wywiadówka dla rodziców. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych. Kiermasz bożonarodzeniowy.

Szkoła dla rodziców I- VI: Jak pomagać dzieciom w odkrywaniu i rozwijaniu ich mocnych stron , samorozwoju / prelegent z PPP


17.01.2014r. - wywiadówka dla wszystkich klas. Poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji. Przekazanie rodzicom uczniów klas szóstych informacji o wynikach próbnego sprawdzianu (zapoznanie z raportem). Zapoznanie z procedurami obowiązującymi na sprawdzianie w klasie szóstej.

Szkoła dla rodziców I - VI: Stres egzaminacyjny uczniów / pedagog i wychowawcy klas.


19.03.2014r. - konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel).


16.04.2014r.- wywiadówka dla wszystkich klas. Poinformowanie rodziców o wynikach dydaktycznych i zachowaniu uczniów.

Szkoła dla rodziców IV - VI: Zagrożenia XXI wieku – uzależnienia (narkotyki, tytoń, dopalacze)/ terapeuta uzależnień


16.05.2014r.- konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel).Urodziny Patrona, Dzień Otwarty Szkoły.

Szkoła dla rodziców IV - VI: I pomoc przedmedyczna – warsztaty/E.Barra, H.Stolińska


11.06.2014r. - konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel).

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.