PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZK. 2013/2014 PDF Drukuj Email

 

PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014


Daty związane z organizacją roku szkolnego:

Termin rozpoczęcia roku szkolnego                                      02.09.2013

Termin zakończenia roku szkolnego                                      27.06.2014

Terminy ferii i dni wolnych

ferie zimowe                                                     20.01.2014 – 2.02.2014

zimowa przerwa świąteczna                               23.12.2013 – 31.12.2013

wiosenna przerwa świąteczna                             17.04.2014 – 22.04.2014

dni wolne                                                       01.11.2013, 11.11.2013, 01.01.2014, 06.01.2014, 01.05.2014, 19.06.2014


        dni dodatkowo wolne                                         14.10.2013,
        6.11.2013, 01.04.2014, 25.04.2014, 02.05.2014, 20.06.2014 

                                                                  

święta państwowe                                      01.11.2013, 11.11.2013; 06.01.2014, 01.05.2014

Dzień Edukacji Narodowej                                 14.10.2013

Święto Patrona Szkoły                                       16.10.2013

Uroczystości szkolne:  

rozpoczęcie roku szkolnego                                02.09.2013

ślubowanie klas I                                                04.10.2013

andrzejki                                                            listopad 2013

wigilie klasowe                                                   20.12.2013

bal przebierańców                                              styczeń 2014

Urodziny Patrona                                               16.05.2014

Dzień Zdrowego Dziecka                                    02.06.2014

zakończenie roku szkolnego                               27.06.2014

Konkursy przedmiotowe i inne: wg harmonogramu kuratorium oraz planów pracy grup wiekowych i przedmiotowych

 

Szkolne wycieczki: wg harmonogramów współpracy wychowawców z rodzicami

Organizacja akcji „Ferie w szkole”                20.01.2014- 24.01.2014                          

Egzaminy zewnętrzne:

Termin sprawdzianu szóstoklasisty                     01 IV 2014

Termin dodatkowy                                                  czerwiec 2014

Powołanie zespołów nadzorujących                           luty 2014

Terminy związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty

Sprawdzian próbny                                                     6 listopada 2013

System oceniania w szkole:

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych                   16.01.2014;   18.06.2014

Terminy egzaminów poprawkowych                        ostatni tydzień sierpnia 2014

Terminy wystawiania propozycji ocen                     na miesiąc przed radą klasyfikacyjną

Terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie uczniów j.w.                                        

Posiedzenia rad pedagogicznych:

Rada organizacyjna przygotowująca nowy rok szkolny          28.08.2013

Rada zatwierdzająca plan nadzoru dyrektora                        12.09.2013

Rada podsumowująca I semestr                                            16.01.2014

Rada podsumowująca rok szkolny                                         18.06.2014

Rada – sprawozdanie z realizacji planu nadzoru i ewaluacji   27.06.2014

Rady szkoleniowe                                                                 wg harmonogramu

Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły             wg potrzeb

Zadania związane z polityką kadrową:

 

Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły – ostatni tydzień sierpnia 2013; wg potrzeb szkoły

Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnianiu lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami – marzec – maj 2014

Zebrania z rodzicami

 

Terminy wywiadówek                 12.09.2013; 20.11.2013; 18.12.2013; 17.01.2014; 16.04.2014;

Terminy dni otwartych                16.10.2013; 18.12.2013; 16.05.2014

Konsultacje z rodzicami               16.10.2013; 19.03.2014; 16.05.2014; 11.06.2014;  

                                                                          

Spotkania indywidualne z rodzicami        na bieżąco wg potrzeb

 

Działania związane z awansem zawodowym

 

Termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu         31.08.2013

Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego                       10.09.2013

Ocena stopnia realizacji planów rozwoju zawodowego          koniec I i II semestru

Składanie sprawozdań z realizacji planu                               30dni od zakończenia stażu

Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego           14 dni od otrzymania sprawozdania

Wystawienie oceny dorobku zawodowego                             21dni od dnia złożenia sprawozdania

Składanie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne               do końca czerwca

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dla stażystów: ostatni tydzień czerwca 2014     

Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy

Badania okresowe:                                                   wrzesień 2013 i wg potrzeb

Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa:             28.08.2013, 31.01.2014

Szkolenie pracowników z BHP                                         wg potrzeb

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych (bezpieczeństwo, normy) 28.08.2013

Termin składania sprawozdań SIO:

dane statystyczne na dzień 10.09.2013                        15.09.2013

dane statystyczne na dzień 30.09.2013                        03.10.2013

Termin przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego:                 12.09.2013

Termin przedstawienia sprawozdania planu nadzoru                      27.06.2014

Termin przedstawienia planu doskonalenia nauczycieli:                 02.09.2013

 

Promocja szkoły

Prowadzenie strony internetowej:                                B.Łepek

Konkursy o charakterze regionalnym:                            n-le wg harmonogramu

Współpraca z prasą lokalną:                                         organizatorzy imprez

Terminy dni otwartych:                               16.10.2013; 18.12.2013; 16.05.2014

Jasełka / Koncert kolęd                               18.12.2013

Koncert walentynkowy                                           14.02.2014


 

 

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.