PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2018/2019 PDF Drukuj Email

Przykłady Dobrych Praktyk:

 "Śladami Zabytków Skarszew" - program wycieczki edukacyjnej dla uczniów klas 4 - 7

"Koncert Walentynkowy"

"Uczeń z klasą"

"Pierwsza Pomoc Przedmedyczna"

"Zdrowo jadamy - problemów nie mamy "

Innowacje:

"Zaczarowany świat baśni"- program edukacji czytelniczej

"Czytanie kształtuje charakter" - program edukacji czytelniczej

"Szkoła - Twój drugi dom"- program edukacji patriotycznej i obywatelskiej

"A to Polska właśnie -!00 pocztówek na 100-lecie niepodległości"- program edukacji patriotycznej i obywatelskiej

''Świadomy koszykarz"- program edukacji sportowej - koszykówka dla uczniów klasy 2a

"Podróże Czytajka" - program edukacji czytelniczej dla uczniów klas 1-3

"Szlakiem Jana Pawła II - patrona szkoły" - wycieczkaW szkole  realizujemy  programy:

 

„Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”

program edukacji finansowej dla uczniów klas I – VII  propagujący umiejętność systematycznego oszczędzania   i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

W ramach jego realizacji uczniowie biorą udział w konkursach oszczędzania, konkursach   plastycznych, spotkaniach z bankowcami.  Ich prace eksponowane są w Banku  Spółdzielczym w Skarszewach.

 

”Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI” 

Program opracowany został przez Polskie Towarzystwo Dysleksji  i  skierowany jest
do uczniów z problemami tego typu.   Nauczyciele języka polskiego w ramach realizacji programu zostali przeszkoleni do pracy z uczniami dyslektycznymi, opracowali ćwiczenia, przygotowali pomoce dla dzieci do indywidualnej pracy w domu i do pracy w szkole pod okiem nauczyciela. Prace uczniów będą  na bieżąco kontrolowane  i korygowane. Programem objęto uczniów klas czwartych i piątych.

 

„Doskonałe Mleko dla szkół”

w ramach jego realizacji każdy uczniowie klas 1-5  otrzymują  codziennie szklankę świeżego mleka, bądź jogurtu przeznaczonego do wypicia w szkole.

 

„Owoce w szkole”
-
realizując program Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole”
dzieci  z klas 1-5 otrzymują  3 razy w tygodniu świeże owoce 
ub warzywa przeznaczone do spożycia  w czasie lekcji.

 

 „Ratujemy i uczymy ratować”

– program  realizowany przy współpracy WOŚP propagujący umiejętność udzielania
I pomocy przedmedycznej dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

  „Trzymaj formę”
-
warsztaty dla klas trzecich na temat zdrowego stylu życia prowadzone przez specjalistę z PPP. Uczniowie zapoznają się   z zasadami odpowiedniego doboru stroju do pory roku, właściwego i zdrowego odżywiania się, znaczenia sportu
i rekreacji w życiu człowieka. Uczą się technik rozładowywania stresu i napięć.

 

 "Uczeń płomieniem, dorośli pochodnią"

- warsztaty dla klas czwartych prowadzone przez specjalistę z PPP na temat  właściwych relacji między dziećmi a dorosłymi, asertywności i trudnej sztuki negocjacji.

 

"Mam swoje prawa"

- warsztaty dla klas piątych prowadzone przez specjalistę z PPP na temat  Konwencji
Praw Dziecka, obowiązków i praw ucznia oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Uczenie umiejętności mówienia NIE, szanowania praw innych, tolerancji oraz radzenia
sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach.

 

"Uzależnieniom mówimy NIE!"

warsztaty dla klas piątych prowadzone przez specjalistę  z PPP na temat  zdrowego
stylu życia, unikania uzależnień, umiejętności odmawiania. Uczniowie poznawali  objawy uzależnień, sytuacje,  w których mogą spotkać się z propozycją „spróbowania”, konsekwencjami uzależnień.

 

„Między nami kobietkami”

warsztaty dla uczennic klas szóstych na temat problemów dojrzewania oraz właściwej
higieny osobistej.

 

 „Nie pal przy mnie – proszę”

- program profilaktyki palenia tytoniu, realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną
i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.  Cykl warsztatów dla uczniów
klas I – III na temat szkodliwości palenia,  umiejętności odmawiania, wzmacniający  psychospołeczne mechanizmy kształtujące postawę zachowania dziecka.

 

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

 

- program edukacyjny, który uczy dzieci, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze,
w szkole i w domu. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa ma na celu

uświadomienie  najmłodszym uczniom rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie
,
jak ich
unikać  i jak  postępować  w razie ich zaistnienia.

 

"Wspólpraca z  Sandy"

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach  od 1995r. współpracuje z miastem Sandy   w Anglii.  W ramach tej współpracy co roku angielscy studenci - wolontariusze przyjeżdżają do Skarszew i prowadzą  w wakacje zajęcia  w Letniej Szkole Języka Angielskiego.     W tych zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 6 do 13  lat a nawet uczniowie szkół średnich.

Jest to doskonała okazja do kontaktu z „żywym językiem”. Uczestnicy Letniej Szkoły Języka Angielskiego mają okazję poznać i zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami   z Sandy.


"Kociewie  - moja mała Ojczyzna"

Program edukacji regionalnej i patriotycznej, propagowanie wśród uczniów

i środowiska gwary, muzyki, strojów, zwyczajów i obrzędów kociewskich.

                                                                                   

"Mały Ratowniczek"

Program edukacji dla bezpieczenstwadla uczniów klas pierwszych  uczący bezpiecznych zachowań nad wodą, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.                                 

                                    

 

"SKS  dla uczniów klas IV- VII"

 Program rozwijający sprawność fizyczną, promujący zdrowy styl życia  i rozwijający umiejętności gry w piłkę siatkową.

 

"SMOK dla uczniów klas IV -VII"

 Program uczy zasad gry w koszykówkę, współpracy w grupie, promuje aktywny styl życia i uczy zasad zachowania fair play.

 

"www.com.pl"

 

Program dla uczniów klas szóstych - poświęcony zagadnieniom przemocy w Internecie -cyberprzemoc, jestem bezpieczny w sieci. Zasady netykiety obowiązujące użytkowników Internetu.


 

"Znam tradycje i zwyczaje"

Program uczy dzieci z klas drugich tradycji i zwyczajów Kociewia oraz ich  celebrowania i kontynuowania. Uczy miłości i szacunku do MAŁEJ OJCZYZNY.


 

"Dbam o bezpieczeństwo (miasto i gmina Skarszewy)"

Program uczy dzieci z klas drugich bezpiecznego zachowania w domu, w szkole oraz na ulicy. Mówi      o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego. 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.