WSPÓŁPRACUJEMY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ PDF Drukuj Email

Rok 2017 i 2018

"Razem ku lepszej przyszłości"

liczba uczniów uczestniczących w zajęciach: 455 

rodzaje zajęć:

zajęcia wyrównawcze z matematyki

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

zajęcia wyrównawcze z przyrody

programowanie

serwis publikacji internetowych

dysgrafia/logopediaRok 2013/2014 i 2014/2015

 

Potęga młodych umysłów – projekt rozwojowy szkół Gminy Skarszewy

 

Projekt nr: WND-POKL.09.01.02-22-144/13

 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW:

JĘZYK ANGIELSKI- 4 GRUPY

JĘZYK NIEMIECKI- 2 GRUPY

TECHNIKI PAMIĘCIOWE- 2 GRUPY

MATEMATYKA- 3 GRUPY

KULTURA ŻYWEGO SŁOWA - 3 GRUPY

SZOK - 1 GRUPA

 

   „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”

program skierowany do uczniów wybitnie zdolnych, kończących szkołę podstawową. Pozwala rozwijać zainteresowania i daje wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z rozwijaniem talentu 

Rok szkolny 2012/2013

 

   „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”

 

program skierowany do uczniów wybitnie zdolnych, kończących szkołę podstawową. Pozwala rozwijać zainteresowania i daje wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z rozwijaniem talentu – 7 wniosków/2 laureatów


Rok szkolny 2011/2012


     „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I – III szkół podstawowych w gminie Skarszewy"

-         zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 36 uczniów

-         zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce – 30 uczniów

-         zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze – 30 uczniów

-         zajęcia logopedyczne – 6 uczniów

-         gimnastyka korekcyjna – 8 uczniów

     "Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów z gminy Skarszewy”

         program obejmujący dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla uczniów klas IV– VI                    

-         język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych –40 uczniów,

-         język niemiecki z wykorzystaniem technik informatycznych – 20 uczniów,

-         matematyka –56 uczniów

-         informatyka – 15 uczniów

-         zajęcia z pedagogiem – 8 uczniów

     „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”

program skierowany do uczniów wybitnie zdolnych, kończących szkołę podstawową. Pozwala rozwijać zainteresowania i daje wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z rozwijaniem talentu – 4 laureatów


Rok szkolny 2010/2011  


    „Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów z gminy Skarszewy”

program obejmujący dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla uczniów klas IV – VI                                            z języka angielskiego- 40 uczniów, języka niemieckiego- 20 uczniów,                                     informatyki – 30 uczniów i z matematyki – 45 uczniów.                                                                  Ponadto opieką psychologiczno – pedagogiczną objęto 10 uczniów.

   „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”

program skierowany do uczniów wybitnie zdolnych, kończących szkołę podstawową. Pozwala rozwijać zainteresowania i daje wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z rozwijaniem talentu – 5 laureatów.

"Badanie umiejętności podstawowych uczniów klasy III szkoły podstawowej"

badanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rok szkolny 2009/2010


 „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”

 program skierowany do uczniów wybitnie zdolnych, kończących szkołę podstawową. Pozwala rozwijać zainteresowania i daje wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z rozwijaniem talentu – 2 laureatów.


Rok szkolny 2008/2009


   „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo”

program obejmujący dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla uczniów                                  klas IV – VI 

z języka angielskiego- 40 uczniów,  z języka niemieckiego- 20 uczniów, z  matematyki – 45 uczniów.                                                                            

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.