Misja i Wizja PDF Drukuj Email

 

 

MISJA I WIZJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr1

im. JANA PAWŁA II w SKARSZEWACH

 

MISJA

Tworzenie warunków i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,

Kształtowanie postawy miłości do Ojczyzny oraz wprowadzanie w dziedzictwo kulturowe miasta, regionu i kraju

Rozwijaniu odpowiedzialności za siebie i za innych, uczenie szacunku dla każdego człowieka

Uświadamianie potrzeby integracji międzynarodowej w warunkach współczesnego świata,

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

Rozwijanie bazy szkoły i doskonalenie metod pracy kadry pedagogicznej

 

WIZJA

Absolwent naszej szkoły potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega obowiązujących w nim zasad, rozwija swoje zainteresowania i osobowość, wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności

 

MODEL ABSOLWENTA

zna swoje prawa i obowiązki

posiada nawyk zdobywania wiedzy, oraz umiejętność dzielenia się nią, potrafi współpracować w grupie

jest odpowiedzialny za czyny i działania, które podejmuje

zna swoje mocne i słabe strony, radzi sobie ze swoimi emocjami

jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi i służy im pomocą.

dba o środowisko, kultywuje tradycje regionalne

zna zasady zdrowego stylu życia i przestrzega je

unika zagrożeń, dba o bezpieczeństwo swoje i innych

 

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.