Ceremoniał wewnątrzszkolny PDF Drukuj Email

 

 

Ceremoniał wewnątrzszkolny

z udziałem Sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Skarszewach

Opisuje zasady zachowania się w czasie uroczystości z udziałem sztandaru szkoły.

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach pogrzebowych i innych.

1. Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem „Małej Ojczyzny” jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają właściwego zachowania.

2. Sztandar jest przechowywany w miejscu honorowym w niszy papieskiej wraz z popiersiem Patrona Szkoły Jana Pawła II.

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest funkcją honorową.

4. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem szkoły może reprezentować szkołę w uroczystościach lokalnych.

SKŁAD OSOBOWY POCZTU SZTANDAROWEGO

Chorąży – dwóch uczniów klasy VI

Asysta – cztery uczennice klasy VI

· Kandydatury składu proponowane są przez wychowawców klas, wybierane przez opiekuna samorządu i zatwierdzane na radzie pedagogicznej w czerwcu.

· Kadencja pocztu trwa jeden rok.

· O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego zostają powiadomieni rodzice okolicznościowym listem.

· Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane zostają do kroniki szkoły.

· Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

INSYGNIA POCZTU SZTANDAROWEGO

· granatowe togi oraz nakrycie głowy

· biało- czerwone szarfy założone przez prawe ramię

· białe rękawiczki

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Chorąży – biała koszula i czarne lub granatowe spodnie.

Asysta – białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice.

Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych.

Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

OPIS CEREMONII

WPROWADZENIE SZTANDARU

 

Lp.

Kolejność komend

Zachowanie uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1

Proszę o powstanie.

Uczestnicy wstają przed wprowadzeniem sztandaru

Przygotowanie do wejścia

Postawa na prawe ramię.

2

Baczność! Sztandar wprowadzić!

Postawa zasadnicza.

Wprowadzenie sztandaru. Zatrzymanie na ustalonym miejscu.

Wprowadzenie w postawie na prawe ramię. Po wprowadzeniu i zatrzymaniu się chorąży opiera drzewce sztandaru przy prawej nodze.

3

Do hymnu!

Postawa zasadnicza.

Postawa zasadnicza

Chorąży pochyla sztandar w przód po kątem 45 stopni.

4

Po hymnie.

Postawa spocznij.

Spocznij.

Sztandar przy prawej nodze chorążego.

 

 

 

 

 

 

WYPROWADZENIE SZTANDARU

 

 

Lp.

Kolejność komend

Zachowanie uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1

Proszę o powstanie

Uczestnicy wstają.

Spocznij.

Sztandar przy prawej nodze chorążego.

2

Baczność! Sztandar wyprowadzić!

Postawa zasadnicza.

Postawa zasadnicza.

Wyprowadzenie w postawie na lewe ramię.

3

Spocznij!

Postawa spocznij.

 

 

 

CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH I SZÓSTYCH

Wprowadzenie sztandaru jak wyżej.

 

 

Lp.

Kolejność komend

Zachowanie uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1

Do ślubowania.

Postawa zasadnicza. Ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania.

Postawa zasadnicza.

Chorąży pochyla sztandar w przód do 45 stopni.

2

Po ślubowaniu.

Spocznij. Ślubujący opuszczają rękę.

Spocznij.

Sztandar przy prawej nodze chorążego.

 

 

opracowała: M. Gołuńska - Went

 

 

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.