PLAN PRACY SZKOŁY PDF Drukuj Email


ROK SZKOLNY 2016/2017

Daty związane z organizacją roku szkolnego:

Termin rozpoczęcia roku szkolnego                                       01.09.2016r.

Termin zakończenia roku szkolnego                                       23.06.2017r.

Terminy ferii i dni wolnych:

ferie zimowe                                                            16-29.01. 2017r.

zimowa przerwa świąteczna;                                     23-31.12. 2016r.

wiosenna przerwa świąteczna                                      13-18.04. 2017r.

dni wolne         14.10.2016r., 01.11.2016r.,11.11.2016r., 06.01.2017r.,

               03.05.2017r., 15.06.2017r.

Dni dodatkowo wolne      31.10.2016r., 19-21.04.2017r.

                                      02.05.2017r., 16.06.2017r.

Dzień Edukacji Narodowej                                                    13.10.2016r.

Święto Patrona Szkoły:

X rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II                                     13.10.2016r.

Uroczystości szkolne:

rozpoczęcie roku szkolnego                                                            01.09.2016r.

ślubowanie klas pierwszych                                                           21.10.2016r.

andrzejki                                                                                28-30.11. 2016r.

mikołajki                                                                                 06.12.2016r.

wigilie klasowe                                                                        22.12.2016r.

bal przebierańców                                                                   styczeń 2017r.

Dzień Babci i Dziadka                                                               styczeń 2017r.

Koncert Walentynkowy                                                            10.02.2017r.

Urodziny Patrona                                                                     18.05.2017r.

Dzień Matki                                                                              maj 2017r.

Dzień Zdrowego Dziecka                                                           01.06.2017r.

Zakończenie roku szkolnego                                                     23.06.2017r.

Konkursy przedmiotowe i inne wg harmonogramu kuratorium oraz planów pracy grup wiekowych i przedmiotowych

Szkolne wycieczki: wg harmonogramów współpracy wychowawców z rodzicami

Organizacja akcji „Ferie w szkole”                                          16-20.01.2017r.

System oceniania w szkole:

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych                             styczeń, czerwiec

Terminy egzaminów poprawkowych                               ostatni tydzień sierpnia

Terminy wystawiania propozycji ocen         na miesiąc przed radą klasyfikacyjną

Terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie uczniów j.w.

Posiedzenia rad pedagogicznych:

Rada organizacyjna przygotowująca nowy rok szkolny                26.08.2016r.

Rada zatwierdzająca plan nadzoru dyrektora                             do 15 września

Rada podsumowująca I półrocze                                                   11.01.2017r.

Rada podsumowująca rok szkolny                                                 23.06.2017r.

Rada – sprawozdanie z realizacji planu nadzoru i ewaluacji           23.06.2017r.

Rady szkoleniowe                                                                wg harmonogramu

Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły                    wg potrzeb

Zadania związane z polityką kadrową:

Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły – ostatni tydzień sierpnia, wg potrzeb szkoły

Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnianiu lub zwolnieniu, konsultacje  ze związkami                                                       marzec – maj

Zebrania z rodzicami:

Terminy wywiadówek          01.09.2016; 15.09.2016; 23.11.2016; 16.12.2016; 13.01.2017; 05.04.2017;

Terminy dni otwartych             13.10.2016; 16.12.2016; 10.02.2017;

18.05.2017; 21.06.2017;

Konsultacje z rodzicami                       13.10.2016; 02.03.2017; 18.05.2017;

Spotkania indywidualne z rodzicami                           na bieżąco wg potrzeb

Działania związane z awansem zawodowym

Termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu                  31.08.2016r.

Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego                   I połowa września

Ocena stopnia realizacji planów rozwoju zawodowego     koniec I i II semestru

Składanie sprawozdań z realizacji planów              30 dni od zakończenia stażu

Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego          14 dni od otrzymania sprawozdania

Wystawienie oceny dorobku zawodowego                            21 dni od dnia złożenia sprawozdania

Składanie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne          do końca czerwca

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dla stażystów        ostatni tydzień czerwca

Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy

Badania okresowe                                                        wrzesień i wg potrzeb

Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa                     sierpień, styczeń

Szkolenie pracowników z BHP                                                       wg potrzeb

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych                                      sierpień

Termin składania sprawozdań SIO                                 wrzesień, październik

Termin przedstawienia sprawozdania z planu nadzoru                  czerwiec

Termin przedstawienia planu doskonalenia nauczycieli                 wrzesień

Promocja szkoły

Prowadzenie strony internetowej                                                 B. Łepek

Konkursy o charakterze regionalnym                           n-le wg harmonogramu

Współpraca z prasą lokalną                                        organizatorzy imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.