HARMONOGRAM PDF Drukuj Email

ROKU SZKOLNEGO 2016/17

1.09.2016

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1.09.2016

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I.

   15.09.2016

Spotkanie z rodzicami klas 0- 6 – wybory trójek klasowych,

zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym, Programem Rozwoju Szkoły. Wybory Rady Rodziców.

Zatwierdzenie przez rodziców (podpisy trójki klasowej)   planów pracy wychowawczej dla danej klasy (g.d.d.w.), planów współpracy

wychowawcy z rodzicami.

13.10.2016

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY: X-ta rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II. Konsultacje dla rodziców.

21.10.2016

Ślubowanie klas pierwszych.

23.11.2016

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas 0 - VI – godz. 16:00, 17:00 - poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych (indywidualnie lub na piśmie).

16.12.2016

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas 0– VI - godz. 16:00, 17:00.

5.01.2017

Ostatni dzień wystawiania ocen śródrocznych.

11.01.2017

Śródroczna Rada Klasyfikacyjna

23-31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna.

13.01.2017

 

Wywiadówka dla wszystkich klas - godz. 16:00,17:00

Poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

16-29.01.2017

Ferie zimowe.

10.02.2017

Koncert Walentynkowy dla społeczności lokalnej.

02.03.2017

Konsultacje dla rodziców.

5.04.2017

Wywiadówka dla wszystkich klas - godz. 16:00,17:00

13–18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna.

18.05.2017

Konsultacje dla rodziców. Urodziny patrona szkoły. Dzień otwarty szkoły. Poinformowanie uczniów i ich rodziców   o przewidywanych ocenach końcoworocznych ( indywidualnie lub na piśmie)

12.06.2017

Ostatni dzień wystawiania ocen końcoworocznych w klasach I – VI.

14.06.2017

Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna

21.06.2017

Dzień Otwarty Szkoły dla przedszkolaków i ich rodziców.

Wystawa moje hobby dla społeczności lokalnej.

23.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rada podsumowująca rok szkolny.

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.