Komunikat

Coronavirus cells in microscopic view. Virus

Szanowni Państwo,

1 września rozpoczniemy nowy rok szkolny. Epidemia koronawirusa wymusza na nas zachowanie i wdrożenie szczególnych zasad dotyczących:

  • dowozów,
  • pobytu uczniów w szkole,
  • organizacji zajęć i przerw,
  • działalności stołówki szkolnej,
  • zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej i opieki świetlicowej na odwozach kończąc.

Wobec wielu aspektów działalności szkoły konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian w szeroko pojętej organizacji szkoły. Najważniejsze zmiany dotyczyć będą:

  • uporządkowania składów osobowych klas zgodnie z miejscem zamieszkania uczniów oraz dostosowaniem liczebności klas do możliwości lokalowych,
  • zmiany rozpoczęcia zajęć szkolnych od 7:30 i rozkładu lekcji,
  • wdrożenia rotacyjności klas wychodzących w czasie przerw na zewnątrz budynku,
  • wdrożenia zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej,
  • organizacji zajęć wymagających specjalistycznych gabinetów.

Zapewniam Państwa, że wszystkie zmiany są wynikiem analiz różnych wariantów zmierzających do zapewnienia możliwie najwyższego bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole. Do końca tygodnia zostaną Państwu przedstawione nowe składy osobowe klas, harmonogram przerw począwszy od godz. 7:30 oraz niezbędne procedury szczegółowo określające zasady przebywania uczniów w szkole.

Z wyrazami szacunku Krystian Latoszewski

Przewiń do góry Skip to content