Gabinet psychologiczny  jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy szkoły.  W obecnej sytuacji pandemicznej – po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr telefonu 667 700 406). Istnieje też możliwość konsultacji online za pomocą MTeams lub kontaktu mailowego przez Librus. 

Prowadzący konsultacje:

Przemysław Piwowarczyk – psycholog szkolny, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

Konsultacje psychologiczne

Prowadzone są dla uczniów i ich rodziców. Dotyczą dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia bądź opinie PPP (ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń pomocy psychologicznej), a także uczniów przeżywających trudności emocjonalne, poczucie osamotnienia, zagrożenia uzależnieniami, traumę utraty bliskich, brak poczucia chęci życia lub inne niepokojące sytuacje. Są także możliwe spotkania z rodzicami, których dzieci przeżywają wyżej wymienione stany lub/i którzy sami doświadczają wewnętrznych trudności.

Troska o psychikę dzieci i młodzieży wymaga współpracy z ich rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i dyrekcją szkoły, jak również z wszelkimi podmiotami świadczącymi pomoc uczniom i ich rodzinom (GOPS, kuratorzy sądowi, Policja i in.) 

Przewiń do góry Skip to content