ŚWIĘTY NA KAŻDY CZAS – NASZ ŚWIĘTY

Są w naszym życiu tacy ludzie, których nie da się zapomnieć. Pozostają w nas czyjeś spojrzenia, barwa głosu, śmiech… Bez wątpienia takim niezapomnianym człowiekiem dla nas – dla każdego Polaka – stał się papież Jan Paweł II. Nasz Papież – jak to zwykliśmy o Nim mówić. Dziś mija już piętnaście lat, kiedy Bóg zabrał do swojego Domu Ojca Świętego. Kolejne pokolenia młodych ludzi pamiętają Papieża już tylko z gazet, książek, opowiadań starszych.

Nasza szkoła ma powód do domy. Święty Jan Paweł II, jest naszym patronem. Dzięki temu, każdego roku przypominamy sobie o Nim, podczas konkursów, przedstawień, czy lekcji. Bez wątpienia dla wszystkich – uczniów i nauczycieli Papież może być wzorem sumienności, pracowitości, oddania życia Bogu i drugiemu człowiekowi.

Możemy się pokusić o to, by zapytać siebie, co by dziś tu i teraz powiedział do mnie Ojciec Święty, gdyby żył z nami i pośród nas? Jakie słowa mówiłby do nas – dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków?

Nie ma lepszych słów niż te, które Jan Paweł II wypowiedział podczas swojego kazania na Placu Świętego Piotra, gdy został papieżem, a mówił pięknie i właśnie tak: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!

Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. Właśnie dzisiaj cały Kościół obchodzi dzień misyjny, modli się, rozmyśla, działa, ponieważ Chrystusowe słowa docierają do wszystkich ludzi i są przez nich przyjmowane jako posłanie nadziei, ocalenia, całkowitego wyzwolenia”.

A zatem, odwagi, tak bardzo nam dziś potrzebnej, którą daje nam Bóg, On jest naszą pomocą i wspiera nas każdego dnia. Nie bójmy się jak Jan Paweł II, poprowadzić Bogu za rękę każdego dnia i każdą drogą.

Przewiń do góry Skip to content